kawna broker

วิธีการจัดส่งสินค้า

 

   ผู้ให้บริการจะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการส่งสินค้าตามที่สั่งภายใน 48 ชั่วโมง ในเมืองส่วนใหญ่ที่มีการคมนาคมดีหรือครอบคลุมเขตการให้บริการโดยบริษัทจัดส่งชั้นนำ ในสภาพการณ์ปกติ
  หากที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีการเชื่อมต่อที่ดีกับบริษัทจัดส่ง อาจใช้เวลาในการจัดส่งนานยิ่งขึ้น ถึงแม้ผู้ให้บริการมีความพยายามที่จะทำการจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง ผู้ให้บริการไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น

 

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 207/78 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 02-953-4105 โทรสาร 02-953-7077

www.Kawna.Com [email protected]