หน้าเริ่มต้น
หน้าเริ่มต้น
ช่องทางการชำระเงิน
  ประวัติการสั่งซื้อ

แจ้งยืนยันการโอนเงิน
วิธีนี้ท่านไม่ต้องโทรแจ้ง ระบบ นี้ทำงานอัตโนมัติ ในเวลาทำการ (จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.) ท่านจะได้รับ SMS ยืนยัน และส่งอีเมลใบรับฝากเงิน กลับไปทันที
หมายเหตุ: หลังจากที่แจ้งภายใน 24 ช.ม. หากยังไม่ได้รับ SMS ต้องติดต่อมาที่ 081-489-7312 เพราะคุณอาจไม่ได้เขียนหมายเลขคำสั่งซื้อฯ ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ครับ


 
1. ต้องเลือกธนาคารก่อน
เลือก ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท
กสิกรไทย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 726-221-6394 ออมทรัพย์
กรุงไทย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 493-010-2960 ออมทรัพย์
กรุงเทพ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน2 บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 016-705-4832 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 357-205-2353 ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด 0105541043840 ออมทรัพย์


2. รายการโอน
คำสั่งซื้อ เลขที่   *
ชื่อ   *
อีเมล   *
มือถือ   *
ทะเบียนรถ   *
วันที่โอน   *
เวลาโอน   น. *
จำนวนเงิน   โปรดกรอกจำนวนเงิน บาท*
หมายเหตุ  
แนบไฟล์ใบโอนเงิน   (ขนาดสูงสุดของไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB )
มีอีก